Thông báo chuyển nhà

Bạn thân mến, Kể từ tháng 11-2016, blog này sẽ không có thêm bài mới. Mời bạn thân quý ghé thăm…

Vì sao các tổ chức không học hỏi?

Qua quan sát, tôi thấy rằng có một hướng đi khác: sử dụng Agile có thể biến đổi tổ chức sang hướng mở hơn, agility cao hơn, thích ứng tốt hơn, và dễ dàng đạt được learning organization ngay từ sớm, sâu tận gốc. Việc “go agile” này, sẽ bao gồm được cả 5 trụ cột của Senge, vượt qua được 4 nhóm rào cản mà các GS mới đăng ở HBR, gom được cả những nghiên cứu do Nonaka chỉ ra về việc tạo dụng và lan truyền tri thức trong tổ chức hoạt động dựa vào tri thức.

Nội chiến giáo dục

Hồi còn bé tí, việc học của mình đối với gia đình nói chung là không phải là vấn đề…