Đếm

Mình chả nhớ là mình học đếm từ bao giờ. Nhưng cái món nền tảng của kế toán và thống…

Tâm sự đầu năm 2016

Các bác ạ! Thế là năng 2016 đã sang. Chả biết các bác thế nào chứ em đang muốn tinh…