[Slide] Người lớn học như thế nào

Một góc nhìn từ thuyết kiến tạo. Advertisements

Advertisements

Học qua vấn đề và dự án – Cũ mà mới

Xu hướng sử dụng ngày càng nhiều phương pháp học qua vấn đề (problem-based learning) và học qua dự án … Thêm

Advertisements

Liệu“Học tập Trải nghiệm”có hay bị hiểu sai?

Trước hết là do hiểu sai khái niệm giáo dục học “trải nghiệm”. Hay bị gán ghép với ý nghĩa … Thêm

Advertisements

[36 kế dạy học thụ động] #4: Chơi tẹt ga đi

[Vệt bài “36 kế dạy học thụ động” này chủ yếu để phục vụ trí tưởng tượng của giáo viên.] Trở … Thêm

Advertisements

[36 kế dạy học thụ động] #3: Kí hợp đồng cho chắc

[Vệt bài “36 kế dạy học thụ động” này chủ yếu để phục vụ trí tưởng tượng của giáo viên.] Vẫn … Thêm

Advertisements

[36 kế dạy học thụ động] #2: Giả vờ như thật

[Vệt bài “36 kế dạy học thụ động” này chủ yếu để phục vụ trí tưởng tượng của giáo viên.] Cô … Thêm

Advertisements

[36 kế dạy học thụ động] #1: Cho sinh viên làm thầy

Vệt bài “36 kế dạy học thụ động” này chủ yếu để phục vụ trí tưởng tượng của giáo viên. Thầy … Thêm

Advertisements

Tổ chức học tập và sáng tạo tri thức

Vài suy nghĩ vụn nhân phong trào “learning organization” do anh Bình TG khởi xướng.  Học tập là chìa khóa để … Thêm

Advertisements

Trở thành tổ chức sáng tạo tri thức để phát triển trong thời đại tri thức

Theo I.Nonaka, tri thức trong công ty tồn tại dưới dạng: ẩn (tacit knowledge) và hiện (explicit knowledge). Nếu ví … Thêm

Advertisements

Kiến tạo: Em định cái nghĩa

Bác Tổng: Constructivism là gì? Tấn:  là lí thuyết về việc học, hay là lí thuyết về cách học Có … Thêm

Advertisements