[Slide] Người lớn học như thế nào

Một góc nhìn từ thuyết kiến tạo. Advertisements

Advertisements

Học cách học: Một bài học quan trọng bậc nhất đang bị bỏ quên

Nếu bạn gặp một bài toán khó, dù cố gắng nhiều mà giải mãi không xong, thì làm thế nào? … Thêm

Advertisements

BÍ QUYẾT ĐỌC SÁCH cho những kẻ thế mà đần

Bài này dành cho những người bận rộn không có đủ thời gian để đọc đủ một cuốn sách dạy … Thêm

Advertisements